FINDEISEN, Władysław

Członek korespondent od 1971 roku, członek rzeczywisty od 1986 roku

Władysław FINDEISEN

(1926-2023)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w latach 1990-1992