FISZDON, Władysław

Członek korespondent PAN od 1960 roku, członek rzeczywisty PAN od 1969 roku

(1912-2004)

Specjalność naukowa:
mechanika cieczy i gazów, teoria kinetyczna gazów, zastosowanie matematyki w mechanice, hydrodynamika nadciekłego helu

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1981-1983