FRaCKIEWICZ, Henryk

Członek korespondent PAN od 1986 roku

(1929-1999)

Specjalność naukowa:
mechanika konstrukcji i robotów, laserowe technologie metali