FRĄCKOWIAK, Elżbieta

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Elżbieta FRĄCKOWIAK

ur. 17 listopada 1950 roku
Profesor, Politechnika Poznańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)