FRISZKE, Andrzej

Członek korespondent od 2013 roku

Andrzej FRISZKE

ur. 29 sierpnia 1956 roku
Profesor, Instytut Studiów Politycznych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: historia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)