FRÜHWALD, Wolfgang

Członek zagraniczny PAN od 2005 roku, Niemcy

(1935-2019)

Specjalność naukowa:
literaturoznawstwo