FRUMKIN, Aleksandr N.

Członek zagraniczny PAN od 1956 roku, ZSRR

(1895-1976)

Specjalność naukowa:
chemia, elektrochemia