GAJDA, Stanisław

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Stanisław GAJDA

(1945-2022)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: językoznawstwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w kadencji 2011-2014