GALEWICZ, Włodzimierz

Członek korespondent od 2020 roku

Włodzimierz GALEWICZ

ur. 20 lipca 1952 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: filozofia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)