GALUS, Zbigniew Jerzy

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 1998 roku

Zbigniew Jerzy GALUS

ur. 7 lipca 1934 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)