GAŁUSZKA, Agnieszka

Członek korespondent od 2022 roku

Agnieszka GAŁUSZKA

ur. 18 kwietnia 1975 roku
Profesor, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)