GARBULIŃSKI, Tadeusz

Członek korespondent PAN od 1983 roku, członek rzeczywisty PAN od 1994 roku

(1920-2011)

Specjalność naukowa:
farmakologia, immunofarmakologia

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz naukowy Oddziału PAN we Wrocławiu w latach 1987-1989; Zastępca Przewodniczacego i Sekretarz naukowy Oddziału PAN we Wrocławiu w latach 1990-1992