GaSIOROWSKA-GRABOWSKA, Natalia

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1881-1964)

Specjalność naukowa:
historia Polski