GERTYCH, Zbigniew

Członek korespondent PAN od 1976 roku, członek rzeczywisty PAN od 1994 roku

(1922-2008)

Specjalność naukowa:
ogrodnictwo, agrotechnika, ekonomika rolnictwa

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN w latach 1978-1980; członek Prezydium PAN w latach 1984-1986