GIEREK, Adam

Członek korespondent od 1973 roku

Adam GIEREK

ur. 17 kwietnia 1938 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria materiałowa

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)