GLIWICZ, Z. Maciej

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Z. Maciej GLIWICZ

ur. 21 lutego 1939 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)