GŁOWIŃSKI, Michał

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2004 roku

Michał GŁOWIŃSKI

(1934-2023)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: literaturoznawstwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)