GOLDBERG, Jakub

Członek zagraniczny PAN od 2005 roku, Izrael

(1924-2011)

Specjalność naukowa:
historia