GOMUŁKA, Stanisław

Członek korespondent od 2013 roku

Stanisław GOMUŁKA

ur. 10 września 1940 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: ekonomia i finanse

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)