GÓRECKI, Ryszard

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Ryszard GÓRECKI

ur. 15 lutego 1951 roku
Profesor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2011-2014; Wiceprezes Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku w latach 2019-2022