GÓRSKI, Andrzej

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Andrzej GÓRSKI

ur. 11 sierpnia 1946 roku
Profesor, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2007-2014