GORYNIA, Marian

Członek korespondent od 2022 roku

Marian GORYNIA

ur. 7 października 1956 roku
Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: ekonomia i finanse

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)