GOTSZALK, Teodor Paweł

Członek korespondent od 2022 roku

Teodor Paweł GOTSZALK

ur. 20 czerwca 1966 roku
Profesor, Politechnika Wrocławska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)