GRABOWSKI, Zbigniew Ryszard

Członek korespondent PAN od 1983 roku, członek rzeczywisty PAN od 1994 roku

(1927-2017)

Specjalność naukowa:
chemia fizyczna, fizyka molekularna, fotochemia, fotofizyka, kinetyka, spektroskopia przejść elektropanch (zatwierdzony w 1988)