GROCHOWSKI, Zdzisław

Członek korespondent PAN od 1983 roku

(1922-1992)

Specjalność naukowa:
ekonomika rolnictwa