GRODZICKI, Tomasz

Członek korespondent od 2016 roku

Tomasz GRODZICKI

ur. 16 marca 1959 roku
Profesor, Collegium Medicum UJ

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)