GROSS, Dietmar

Członek zagraniczny PAN od 2005, Niemcy

ur. 1941
specjalność naukowa: mechanika