GRUCZA, Franciszek

Członek korespondent od 1989 roku, członek rzeczywisty od 1994 roku

Franciszek GRUCZA

ur. 27 maja 1937 roku
Profesor, Społeczna Akademia Nauk

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: językoznawstwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)