GRUNBERG-MANAGO, Marianne

Członek zagraniczny PAN od 1997 roku, Francja

(1921-2013)

Specjalność naukowa:
biologia molekularna bakterii