GRUSS, Peter

Członek zagraniczny PAN od 2005, Niemcy

ur. 1949
specjalność naukowa: biologia molekularna i komórkowa, neurobiologia