GRYGLEWSKI, Ryszard

Członek korespondent od 1979 roku, członek rzeczywisty od 1991 roku

Ryszard GRYGLEWSKI

(1932-2023)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)