GRYKO, Daniel T.

Członek korespondent od 2020 roku

Daniel T. GRYKO

ur. 24 grudnia 1970 roku
Profesor, Instytut Chemii Organicznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)