GRZEGORY, Izabella

Członek korespondent od 2022 roku

Izabella GRZEGORY

ur. 9 sierpnia 1959 roku
Profesor, Instytut Wysokich Ciśnień PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)