GRZYMEK, Jerzy

Członek rzeczywisty PAN od 1973 roku

(1908-1990)

Specjalność naukowa:
technologia krzemianów i materiałów budowlanych