GRZYWACZ, Andrzej

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Andrzej GRZYWACZ

ur. 10 lipca 1943 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: nauki leśne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2003-2010; Przewodniczący Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN w kadencji 2003-2010