GUTERCH, Aleksander J.

Członek korespondent od 1989 roku, członek rzeczywisty od 1998 roku

Aleksander J. GUTERCH

(1936-2023)
Profesor, Instytut Geofizyki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)