HABER, Jerzy

Członek korespondent PAN od 1973 roku, członek rzeczywisty PAN od 1983 roku

(1930-2010)

Specjalność naukowa:
fizykochemia ciała stałego, kataliza heterogeniczna i homogeniczna

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1984-1986 i 1990-2010; Prezes Oddziału PAN w Krakowie w latach 2003-2010