HAENSEL, Paweł

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Paweł HAENSEL

ur. 8 kwietnia 1945 roku
Profesor, Centrum Astronomiczne PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: astronomia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)