HAGENMÜLER, Paul

Członek zagraniczny PAN od 1985 roku, Francja

(1921-2017)

Specjalność naukowa:
chemia, fizykochemia