HAMAN, Krzysztof

Członek korespondent od 1998 roku

Krzysztof HAMAN

ur. 9 stycznia 1934 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)