HANSEN, John A.

Członek zagraniczny PAN od 2017 roku, USA

(1943-2019)

Specjalność naukowa:
immunogenetyka, hematologia, onkologia