HAUSMANOWA-PETRUSEWICZ, Irena

Członek korespondent PAN od 1986 roku, członek rzeczywisty PAN od 1998 roku

(1917-2015)

Specjalność naukowa:
neurologia, elektrofizjologia kliniczna