HEIDLAND, August

Członek zagraniczny PAN od 1997, Niemcy

ur. 1929
specjalność naukowa: patofizjologia kliniczna