HENSEL, Witold

Członek korespondent PAN od 1965 roku, członek rzeczywisty PAN od 1973 roku

(1917-2008)

Specjalność naukowa:
archeologia pradziejowa i wczesnośredniowieczna

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz Wydziału I Nauk Społecznych PAN w latach 1984-1989