HERRMANN, Joachim

Członek zagraniczny PAN od 1985 roku, NRD

(1932-2010)

Specjalność naukowa:
archeologia pra- i wczesnodziejowa oraz słowiańska