HERTRICH-WOLEŃSKI, Jan

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Jan HERTRICH-WOLEŃSKI

ur. 21 września 1940 roku
Profesor, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: filozofia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)