HEYROVSKY, Jaroslav

Członek zagraniczny PAN od 1962 roku, Czechosłowacja

(1890-1967)

Specjalność naukowa:
chemia