HIRSZFELD, Ludwik

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1884-1954)

Specjalność naukowa:
immunologia, mikrobiologia

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1952-1954