HOLZER, Jerzy Z.

Członek korespondent PAN od 1991 roku

(1930-2001)

Specjalność naukowa:
demografia

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz Wydziału I Nauk Społecznych PAN w latach 1999-2001