HOPFER, Andrzej

Członek korespondent od 1998 roku

Andrzej HOPFER

ur. 6 sierpnia 1933 roku
Profesor, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)